Vybrané kapitoly z teorie dirigování a vedení sboru
část: Partitury     oddíl:  Kodálly: Ave Maria


Zoltán Kodály  (1882 – 1967) – maďarský hudební skladatel, folklorista a pedagog, který zásadním způsobem ovlivnil organizaci hudební výchovy v Maďarsku

Pozn. Životopis viz http://www.britannica.com/EBchecked/topic/320927/Zoltan-Kodaly

FRVŠ č.p. 2382 /2011   "Vybrané kapitoly z teorie dirigování a vedení sboru"
Olomouc 2011