Vybrané kapitoly z teorie dirigování a vedení sboru
část: Partitury     oddíl:  Vodňanský: Favete linguis singuli


Jan Campanus Vodňanský (1572 – 1622)

Favete linguis singuli (nebo též Rorando coeli)

Favete linguis singuli

dum non pueli Jesuli

cunas canentes dictumus

et voce granta pandimus.

 

Qui regna donat regibus

imbellis in praesepibus

vir vixque nanctus est locum

illum tepescit ad focum.

 

 

Zbožnou mysl i jazyk měj každý

pokud malého Jezulátka

kolébku budeme opěvovat

a vděčným hlasem slávu zvěstovat

 

Jenž královskou moc dává králům

bezbranný v jeslích

sotva našel místo

ohřát se u ohništ

 

Pozn. http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Campanus_Vod%C5%88ansk%C3%BD

 FRVŠ č.p. 2382 /2011   "Vybrané kapitoly z teorie dirigování a vedení sboru"
Olomouc 2011