Vybrané kapitoly z teorie dirigování a vedení sboru
část: Partitury     oddíl:  Michna: Nebeští kavalérové

 Adam Václav Michna z Otradovic (1600 – 1676) nejvýznamnější český skladatel a básník 17. století

 Z cyklu Loutna česká, Velmi známou je také jeho vánoční ukolébavka Chtíc, aby spal

 Pozn. http://cs.wikipedia.org/wiki/Adam_V%C3%A1clav_Michna_z_Otradovic
FRVŠ č.p. 2382 /2011   "Vybrané kapitoly z teorie dirigování a vedení sboru"
Olomouc 2011