Vybrané kapitoly z teorie dirigování a vedení sboru
část: Texty     oddíl:  Doporučená literatura

BUČEK, M. Sborový zpěv I. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 1990. ISBN 80-210-0201-8

BUČEK, M. Sborový zpěv II. Brno: Masarykova  univerzita,  Pedagogická  fakulta, 1992. ISBN 80-210-0513-0

BROŽ, J. – KAŇÁK, Z. Základy dirigování. Praha: Panton, 1982.

JANEŠOVÁ, J. – POLVERARI, A. Italsko-český a česko-italský slovník. Praha: Leda, 2006. ISBN 80-7335-064-5

KOLÁŘ, J. a kol. Sborový zpěv a řízení sboru I. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1998, s. 90 – 175. ISBN 80-7184-557-4

LÝSEK, F. Dětský sborový zpěv. Praha: 1958.

PECHÁČEK, S. Základy taktování. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2003. ISBN 80-7290-137-0

REŽNÝ, P. Od folklorních kořenů po soudobou hudbu, Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2006. ISBN 80-244-1361-2

STAŠEK, Č. ABC začínajícího sbormistra. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1981.

SVOBODA, J. Učebnice dirigování a sborového umění. Praha: 1962.

 

Dostupná sborová literatura (partitury)

CANTUS, časopis pro sborové umění (vyd. Unie českých pěveckých sborů)

 

RVŠ č.p. 2382 /2011   "Vybrané kapitoly z teorie dirigování a vedení sboru"
Olomouc 2011