Vybrané kapitoly z teorie dirigování a vedení sboru
část: videa     oddíl:  Pokyny

Na libovolný odkaz jednou klikneme. Otevře se další (menší) okno s tématem videopřílohy. Tyto se spouští, pozastavují, vracejí se, zastavují, lze maximalizovat uvedenými tlačítky. Okénko lze posunovat, zvětšovat, obsah lze posouvat svislým posuvníkem.
Když otevřeme další okénko (a předchozí neuzavřeme), na obrazovce je viditelné poslední otevřené, předchozí se zasunulo do pozadí hlavního okna. Pokud chceme vidět obě dvě, musíme nejprvena právě viditelné okno odsunout stranou a pak na systémové liště (dole) internetového prohlížeče otevřít skryté okno. Cílem je mít v pozadí hlavní okno (seznam odkazů) a nad ním dvě otevřené. (Postup platí i pro více otevřených, pokud to má smysl).

Tento oddíl přináší vybrané příklady sborového repertoáru pro dětské a mládežnické sbory. Jednotlivé ukázky jsou upraveny (zkráceny) tak, aby nebyla porušena autorská práva. Zvukové nahrávky jsou podkladem pro možnou sborovou interpretaci partitury dané skladby.

Provedení samozřejmě nabízí varianty pro různá sbormistrovská pojetí.


FRVŠ č.p. 2382 /2011"Vybrané kapitoly z teorie dirigování a vedení sboru"
 Olomouc 2011