Vybrané kapitoly z teorie dirigování a vedení sboru
část: Videa     oddíl:  Bruckner: Ave Maria

Anton Bruckner  (1824 – 1896) – rakouský skladatel a varhaník

Ukázka dirigentské techniky – Tomáš Židek (ČR)

Pozn. http://cs.wikipedia.org/wiki/Anton_Bruckner

         http://www.abruckner.com/
FRVŠ č.p. 2382 /2011   "Vybrané kapitoly z teorie dirigování a vedení sboru"
Olomouc 2011