Vybrané kapitoly z teorie dirigování a vedení sboru
část: Základy taktovací techniky     oddíl:  Taktovací schéma čtyřdobého taktu


Čtyřdobý takt patří mezi takty složené. Hlavní důraz je opět na první době, vedlejší na době třetí.

Patří sem např. tyto takty: 4/4, C, 4/8

Při taktování vedeme první dobu s větší vzdáleností rukou od sebe. Aby se odraz první doby zřetelně lišil od následující druhé doby je dobré odraz vy­chýlit nepatrně vně. Pohyb na druhou je méně výrazný, švih na třetí podtrhuje vedlejší akcent a čvrtá doba je opět zdvihem k další první době. První doba dolů, druhá dovnitř, třetí ven a čtvrtá šikmo nahoru.

ctyr_1        ctyr_2

  

FRVŠ č.p. 2382 /2011   "Vybrané kapitoly z teorie dirigování a vedení sboru"
Olomouc 2011