Vybrané kapitoly z teorie dirigování a vedení sboru
část: Základy taktovací techniky     oddíl:  Taktovací schéma dvoudobého taktu


Nejjednodušší takt složený z jedné doby těžké (přízvučné) a jedné lehké (nepřízvučné). Patří sem např.: alla breve takt (dvoupůlový), 2/4, 2/8

dvou_1   dvou_2


  

FRVŠ č.p. 2382 /2011   "Vybrané kapitoly z teorie dirigování a vedení sboru"
Olomouc 2011