Vybrané kapitoly z teorie dirigování a vedení sboru
část: Základy taktovací techniky     oddíl:  Nástup na jinou než první dobu

Neúplný takt na začátku skladby se nazývá předtaktí. Z pohledu taktovací techniky vznikne předtaktí tehdy, když skladba začíná jinou dobou než první. Zdvih v tomto případě taktujeme vždy na předcházející době v duchu patřič­ného taktovacího schématu. Nejjednodušším řešením je pak také vytaktovat celý takt (podle daného schématu) s patřičným naznačením zdvihu a nástupu. Někdy je postačující jen malý náznak nebo zhoupnutí. Vše hodně záleží také na tom, jak se navzájem známe s kolektivem, který máme řídit. Máme-li spolu malou zkušenost, musíme vše dělat jasně a zřetelně. Posléze postačí v mnoha případech jen náznak patřičného gesta.FRVŠ č.p. 2382 /2011   "Vybrané kapitoly z teorie dirigování a vedení sboru"
Olomouc 2011