Vybrané kapitoly z teorie dirigování a vedení sboru
část: Základy taktovací techniky     oddíl:  Taktovací schéma třídobého taktu


Třídobý takt je tvořen jednou dobou těžkou a dvěma dobami lehkými. Např.: 3/4, 3/8 nebo 3/16.

První doba jde dolů, druhá ven a třetí šikmo nahoru zpět. Při taktování jsou ruce vzdáleny zhruba decimetr. Pozor na překřížení rukou a taktovacích schémat. Každá ruka pracuje ve svém obdélníkovém prostoru.

tri_1       tri_2

  

FRVŠ č.p. 2382 /2011   "Vybrané kapitoly z teorie dirigování a vedení sboru"
Olomouc 2011