Vybrané kapitoly z teorie dirigování a vedení sboru
část: Základy taktovací techniky     oddíl:  Základní postoj


Základní postoj bývá udáván různě. Nejčastěji je to mírný stoj rozkroč­ný, jedna noha mírně vpřed. Postoj má být klidný, ale ne strnulý. Musí totiž umožňovat přirozené půlobraty na jednu či druhou stranu bez přešlapování nebo úkroků. Těžiště projevu je soustředěno především do obou paží. Jejich pohyby je možno doplnit mírnými pohyby hlavou a mimikou obličeje. Ta má při řízení sborů specifický význam, pohyby rtů např. navozujeme správnou artikulaci
základní postoj


FRVŠ č.p. 2382 /2011   "Vybrané kapitoly z teorie dirigování a vedení sboru"
Olomouc 2011