Vybrané kapitoly z teorie dirigování a vedení sboru
část: Základy taktovací techniky     oddíl:  Závěr


Obecný princip uzavírání spočívá v zastavení nebo stažení gesta, které přísluší poslední z n ě j í c í době.

Příklad

zaver1       zaver2


FRVŠ č.p. 2382 /2011   "Vybrané kapitoly z teorie dirigování a vedení sboru"
Olomouc 2011