Selectedchapters from the theory of conducting and leaderschip of choir
chapter: Scores     section:  Kodálly: Ave Maria


Zoltán Kodály  (1882 – 1967) 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/320927/Zoltan-Kodaly  

FRVŠ č.p. 2382 /2011   "Vybrané kapitoly z teorie dirigování a vedení sboru"
Olomouc 2011
Selected chapters from the theory of conducting and leaderschip of choir
chapter: Scores     section:  Kodálly: Ave Maria


Zoltán Kodály  (1882 – 1967) – maďarský hudební skladatel, folklorista a pedagog, který zásadním způsobem ovlivnil organizaci hudební výchovy v Maďarsku 

Pozn. Životopis viz http://www.britannica.com/EBchecked/topic/320927/Zoltan-Kodaly  

FRVŠ č.p. 2382 /2011   "Vybrané kapitoly z teorie dirigování a vedení sboru"
Olomouc 2011