Selected chapters from the theory of conducting and leaderschip of choir
chapter: Scores     section:   Michna: Nebeští kavalérové

 Adam Václav Michna z Otradovic (1600 – 1676) 

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Adam_V%C3%A1clav_Michna_z_Otradovic
FRVŠ č.p. 2382 /2011   "Vybrané kapitoly z teorie dirigování a vedení sboru"
Olomouc 2011