Selected chapters from the theory of conducting and leaderschip of choir
chapter: Scores     section:   Smetana: Přiletěly vlaštovičky


Bedřich Smetana (1824 – 1884)

http://www.nm.cz/Ceske-muzeum-hudby/Oddeleni-CMH/Muzeum-Bedricha-Smetany/

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bed%C5%99ich_Smetana
FRVŠ č.p. 2382 /2011   "Vybrané kapitoly z teorie dirigování a vedení sboru"
Olomouc 2011