Selected chapters from the theory of conducting and leaderschip of choir
chapter: Scores     section:   Vičar: Zachodí slunéčko


Jan Vičar  (*1949) 

 

http://www.musica.cz/skladatele/vicar-jan.html   

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Vi%C4%8Dar
Zachodi slunecko
>

FRVŠ č.p. 2382 /2011   "Vybrané kapitoly z teorie dirigování a vedení sboru"
Olomouc 2011