Selected chapters from the theory of conducting and leaderschip of choir
charter: Text part     section:   Voice choir Education

autor:Fryščák, Josef: Naučíme naše děti zpívat?
příloha ve tvaru  PDF

FRVŠ č.p. 2382 /2011   "Vybrané kapitoly z teorie dirigování a vedení sboru"
Olomouc 2011