Multimediální DVD
 "Vybrané kapitoly z teorie dirigování a vedení sboru"

(Selected chapters from the theory of conducting and leaderschip of choir)

čeština

english

Fond rozvoje vysokých škol, č. projektu 2382 /2011
"Vybrané kapitoly z teorie dirigování a vedení sboru"

Řešitel: doc. PaedDr. Pavel Režný, Ph.D.
Spoluřešitelé: Jiří Klimeš, Mgr. Lenka Kružíková

Oponenti: PaedDr. 
Ľubica Nechalová, Ph.D., Mgr.Vítězslav Kružík

Olomouc 2011